לצפייה בהישגי תקווה חדשה במושב החורף

תקווה לתעסוקת נשים

‘תקווה חדשה’ שמה לה ליעד לקדם את מעמד האישה בישראל ואת השוויון בין המינים.

שיעור פערי השכר בין גברים לנשים בשוק התעסוקה, מגיע ליותר מ-30%. כמו כן, רק 34% מהנשים מאיישות משרות ניהול בדרגי הביניים ורק 15% מהמנכ”לים בישראל הן נשים. מצב זה דורש התייחסות פרטנית ותוכנית מסודרת לצמצום הפערים האמורים.  ‘תקווה חדשה’ תפעל לקידום מעמד האישה, מתוך הבנה כי קידום השוויון והשתתפותן המלאה של נשים בכל תחומי החיים, יסייעו לקידומה של החברה והכלכלה הישראלית.

1. הכרה לצורכי מס לעצמאיות בהוצאה על מעונות וטיפול בילדים

נשים רבות אינן משתלבות בשוק העבודה בגלל חוסר כדאיות כלכלית. ‘תקווה חדשה’ רואה בהשתלבות אימהות בשוק העבודה אינטרס כלכלי-לאומי ואינטרס חברתי של העצמת נשים. על מנת להפוך את ההשתלבות בעבודה לכזו המשתלמת עבור אימהות עצמאיות, אנו נדאג להכרה לצורכי מס בהוצאה על מעונות וטיפול בילדים.

2. תמריצים לנשים ללימודי מקצועות בפריון גבוה (STEM)

יש להעלות את שיעור הנשים הלומדות מקצועות STEM (מדעים, היי-טק, הנדסה ומתמטיקה). לימודים אלה הם המפתח לתעסוקה בתחומים בעלי פריון ושכר גבוה. משום כך אנו נעניק תמריצים לנשים ללימודי מקצועות STEM באמצעות מגמות ייעודיות בשלב התיכון, נגביר את השתלבותן ביחידות הטכנולוגיות בצה”ל, ונקדם תכנית מלגות למכינות קדם אקדמיות לקראת התארים הרלוונטים.

3. קורסים מקצועיים לתעסוקה בשכר גבוה לנשים מעל גיל 40

נקדם הכשרה מקצועית דרך המעסיקים בדגש על נשים. אנו מציעים להכיר בהכשרות ובקורסים כהוצאה מוכרת לצורך מס הכנסה (לעצמאים) ומס חברות (לתאגידים) ולהגביר את המודעות לקיומם של קורסים והכשרות מקצועיות לנשים בתחומים בלתי מוכרים. 

4. תמרוץ מעסיקים למציאת פתרונות ליציאת נשים לעבודה

עלות היציאה לעבודה הוא אחד החסמים המרכזיים של נשים לחזור ולהשתלב בשוק העבודה לאחר לידה. עלויות הטיפול בילדים קטנים גבוהות מאוד לעומת העלויות בשאר מדינות העולם והן נופלות על כתפי העובד בלבד. אנו נעודד מעסיקים לסבסד פתרונות טיפול לילדים של נשים עובדות באמצעות מענקים והכרה במס בהוצאות אלה.

דילוג לתוכן