לצפייה בהישגי תקווה חדשה במושב החורף

מתווה שירות לכל

רקע

סוגיית השירות הצבאי-לאומי-אזרחי מלווה את ישראל שנות דור. 

כיום רק כמחצית מאזרחי ישראל מתגייסים לצה”ל בהגיעם לגיל השירות. לצד זאת, קיים מחסור בכוח אדם בתחומים חברתיים רבים, כגון: חינוך, רווחה, בריאות, ביטחון פנים, חירום והצלה ועוד.

‘תקווה חדשה’ תקדם מתווה אשר יחזק את הלכידות החברתית ואת ערך השוויון ויאפשר לכולם לממש את ערך התרומה למדינה ולקהילה. 

במקביל לחובת השירות בצה”ל, אנו נרחיב בצורה משמעותית את האפשרות לשירות לאומי ואזרחי במערכת החינוך, הרווחה, הבריאות, ביטחון הפנים וההצלה. השירות יכלול מערך תמריצים בזמן השירות ולאחריו, אשר יפתחו בפני המשרתים את הדלת לתעסוקה איכותית. 

המתווה, לאור העקרונות שלהלן, יעלה את רמת ההון האנושי של הצעירים בישראל, יגביר את שיעור ההשתתפות בשוק העבודה במיוחד במקצועות בעלי פריון גבוה וייתן מענה לצורכי המדינה בשירותים החברתיים השונים. 

צירי פעולה מרכזיים:

1. בקו"ם לאומי:

כל אזרח ואזרחית יעברו אבחון מקצועי-חברתי בהגיעם לגיל 16. אבחון זה ישקלל את חוזקותיהם, העדפותיהם ויתרונם היחסי. הצבא יהיה בעל זכות הבחירה הראשונה, ולאחר מכן יתאפשר מיון למערכות האזרחיות.  

2. הכשרה מקצועית ואקדמית:

הצעירים שישתלבו בשירות האזרחי יזכו עם גיוסם לתוכנית הכשרה מקצועית-אקדמית המותאמת ליכולותיהם, במטרה לשפר את מיומנויותיהם לקראת השירות הלאומי והאזרחי. ההכשרות שיינתנו יוגדרו לפי צורכי שוק העבודה. משרתי הצבא יהיו זכאים להכשרה אקדמית לאחר שירותם. 

3. תגמול וזכויות נלוות:

כל המשרתים יקבלו תגמול והטבות בהתאם לסוג השירות שביצעו, משכו והסיכונים הכרוכים בו. למשרתים בשירות צבאי קרבי יינתן החל מהיום הראשון תגמול כספי גבוה משל המשרתים ביתר המסלולים. התגמול ביתר המסלולים ייקבע בצורה דיפרנציאלית לפי רמת האינטנסיביות של התפקיד. עם סיום השירות כלל המשרתים יהיו זכאים למענק שחרור ופיקדון. המשרתים בשירות צבאי יהיו מוגדרים כחלק מחוק החיילים המשוחררים ויהיו זכאים בנוסף לביצוע עבודה מועדפת ותיעדוף במשרות ציבוריות. עבור החיילים הקרביים יינתנו הטבות משמעותיות נוספות.

4. התמקצעות ובניית קריירה:

למצטיינים במילוי תפקידם הצבאי או האזרחי-לאומי, בהמלצת מפקדם או הממונה עליהם, תוצע תוכנית קידום לתפקידי פיקוד וניהול בשכר מלא עם מסלול לקריירה. 

5. העלאת פריון העבודה:

בוגרי המתווה המוצע ישתלבו בשוק העבודה כשבידיהם תעודה מקצועית, טכנולוגית או אקדמית בתחומים נדרשים. המתווה יאפשר שילוב אוכלוסיות שונות בצורה מיטבית בשוק העבודה המתקדם ויוביל להעלאת פריון העבודה בישראל. 

דילוג לתוכן