לצפייה בהישגי תקווה חדשה במושב החורף

דת ומדינה: מדינה יהודית ודמוקרטית

רקע

אנו מאמינים כי חובתנו לשמור על הזהות היהודית של ישראל אך זאת ללא כפייה דתית ושמירה על העקרון של “חיה ותן לחיות”. אנו נפעל לגיבוש הסכמה חברתית רחבה, ברוח אמנת גביזון-מדן, בנושאי דת ומדינה כדי לנסות וליצור תפיסה מלכדת של החברה הישראלית לעשורים הבאים.

צירי פעולה מרכזיים:

עיצוב השבת במרחב הציבורי

אנחנו בעד הענקת הסמכות לרשויות המקומיות לעצב את המציאות בשטחן בהתחשב באופי השונה של כל קהילה וכל עיר, זאת תוך איזון נכון בין שמירת חירויות הפרט לבין האופי הייחודי של השבת כיום המנוחה השבועי.

גיור

אנו מאמינים בגיור ממלכתי, מכיל, מקרב וסובלני. אנו נפעל לגיבוש הסכמה רחבה לפתרון על בסיס המתווה שהציעה הוועדה בראשות השר לשעבר משה ניסים.
אנו נתמוך ונחזק את מערך הגיור בצה״ל.

כשרות

נדאג לביצוע רפורמות במערך הכשרות אשר יעודדו שקיפות, הוגנות ומקצועיות, דבר שיוזיל את העלויות לבעלי העסקים ולציבור הרחב.

בירור יהדות

נשים סוף לאפליה בבירורי היהדות כלפי עולים מברית המועצות לשעבר אשר מבקשים להינשא כדת משה וישראל ברבנות הראשית.

דילוג לתוכן