לצפייה בהישגי תקווה חדשה במושב החורף

תקווה לקהילה הגאה

השוויון הינו ערך מרכזי בתפיסת עולמה של ‘תקווה חדשה’. מתוך תפיסה זו נפעל לקידום שוויון זכויות פרט בין כלל אזרחי המדינה. חברה חזקה ובריאה היא חברה סובלנית בה כל אדם חש נוח ובטוח להזדהות בנטייתו המינית. ‘תקווה חדשה’ תומכת בפתיחות, בקבלה ובביטחון אישי.

צירי פעולה מרכזיים:

1. פונדקאות

נתקן את חוק הפונדקאות שמפלה זוגות מהקהילה המבקשים להקים משפחה דרך הליך פונדקאות.

2. אימוץ

כיום, חוק האימוץ מאפשר לחברי הקהילה לאמץ רק כיחידים, עניין הפוגע במיקומם ברשימת ההמתנה ובעדיפות שהם מקבלים על זוגות הטרוסקסואלים. במסגרת שוויון הפרט, נדאג להשוואת מעמדם בחוק של זוגות מהקהילה הגאה כך שיוכלו לאמץ באופן שוויוני.

3. מיסוד הקשר הזוגי

נקדם פתרון המכיר במיסוד הקשר הזוגי בקהילה ומעניק מעמד שווה זכויות אזרחיות לזוגות מהקהילה הגאה.

4. איסור טיפול המרה לקטינים

נקדם חקיקה האוסרת טיפולי המרה שתכליתם לשנות את נטייתו המינית של האדם. יתאפשרו טיפולים פסיכולוגיים מקצועיים שנועדו לסייע לנער ולנערה.

5. סיוע ותמיכה

נשקיע את המשאבים הנדרשים ונעודד הפעלת מסגרות תומכות ברשויות המקומיות עבור חברים מהקהילה הגאה ללא עורף משפחתי וכלכלי שנזרקו מבתיהם, וצעירים מהקהילה שגדלו באוכלוסיות שלא מקבלות אותם ובעקבות כך מתמודדים עם קשיים חברתיים.

6. חינוך

נתקצב פיתוח תכניות על-מנת להטמיע את ערכי השוויון, הסובלנות והכבוד לכל אדם, במערכת החינוך, במערך הסוציאלי ובמשטרה. כך נעלה את המודעות בקרב כלל האוכלוסייה לחשיבות הנושא.

7. מניעת אפליה

חברים רבים בקהילה הגאה סובלים מאפליה, ניכור חברתי וחסמים בלתי מוצדקים מצד גופים ממסדיים ומעסיקים. נפעל לאכיפת הכללים למניעת אפליה במקומות העבודה ובקבלה לעבודה. בתוך כך, נשקיע משאבים לסיוע ממוקד בהשמה לחברי הקהילה הגאה, שפעמים רבות נפגעת באופן מיוחד.

דילוג לתוכן