לצפייה בהישגי תקווה חדשה במושב החורף

תקווה לגליל ולגולן

רקע

הגליל והגולן ייחודיים בהיבטי הטבע, המורשת, ההתיישבות ופוטנציאל התיירות והתעשיה. 

עם זאת, תושבי הגליל והגולן סובלים מפערי שכר, מהיצע תעסוקה נמוך ומבעיות תחבורה. על אף הצהרותיהן של ממשלות ישראל לאורך השנים על הצורך בחיזוקם, ההתקדמות בשטח בלתי מספקת.

‘תקווה חדשה’ תקדם תוכנית אסטרטגית המבוססת על מנועי צמיחה אשר תזניק את הגליל והגולן קדימה. התוכנית תכלול יעדים מדידים במספר פרמטרים – גידול תמ”ג אזורי, תוספת משרות, גידול שיעור התעסוקה האיכותית, גידול ברמתף ההכנסה ומעבר מהגירה שלילית להגירה חיובית.

צירי פעולה מרכזיים:

1. הקמת אוניברסיטה בגליל

נקים את האוניברסיטה התשיעית בישראל בגליל. אוניברסיטה זו תחזק ותנגיש את המערך האקדמי. היא תשפר באופן משמעותי את מערך ההשכלה הגבוהה בגליל ותשמש גם כתשתית המחקר  לתעשיות הטכנולוגיות שיצמחו בגליל. 

2. הקמה ופיתוח של תשתיות לאומיות בגליל ובגולן

נפעל להעברת והקמת תשתיות לאומיות לגליל ולגולן כדי לחזקם: ננצל את ההזדמנויות הכלכליות והתעסוקתיות שיספק נמל חיפה החדש ונדאג להעדפת חברות והעסקת תושבים מאזור הגליל; נקדם ונפתח את תשתיות הטכנולוגיה והתקשורת; נשקיע בגופי תעשייה ומו”פ ונשפר את שירותי התחבורה באזורי הגליל והגולן המרוחקים. 

3. חיזוק התיירות הבינלאומית בגליל ובגולן כמנוף לצמיחה

תיירות היא כלי כלכלי משמעותי. התיירות מייצרת מקומות עבודה ומגדילה את הפעילות היצרנית. נפעל ליצירת מוקדי משיכה לתיירות חוץ ולשדרוג תשתיות התיירות, תוך בניית אשכולות תיירות ממוקדי ערך מוסף: חקלאות, דת, קולינריה ועוד. הקמה של אשכולות תיירות אלה תביא להקמת עסקים קטנים נוספים ותייצר עוד מקומות עבודה.

4. מנועי צמיחה

נכריז על אזור הגליל כמרכז ידע עולמי: במדעי החיים, מדעי המזון ומדעי המים. תחומים אלו הינם בעלי פוטנציאל צמיחה גדול. נקים חממות טכנולוגיות בתחומים הללו ונחזק את החממות המתפתחות בתקופה זו. נעודד חברות בינלאומיות להקים מרכזי פיתוח בגליל ונעניק הטבות מס לחוקרים ויזמים בגליל ובגולן. 

5. קידום מגזרים

אין כמעט מגזר בחברה הישראלית שאין לו נציגות בגליל, מה שמהווה פוטנציאל לפיתוח תעסוקה מגוונת מבחינה מגזרית. אנו ניזום ונקדם תוכניות ייעודיות להכשרות מקצועיות וקידום התעסוקה בקרב המגזרים השונים בגליל: חרדים, ערבים, דרוזים, צ’רקסים ובדואים. 

6. חיזוק גופי הביצוע

אנו נחזק את חמשת האשכולות המוניציפליים הקיימים בגליל על ידי מתן סמכויות לקידום יוזמות אזוריות בתחומי התחבורה, התעסוקה, התיירות והתרבות.

בנוסף, נחזק את “הרשות לפיתוח הגליל” באמצעות מתן סיוע לפיתוח כלכלי, חברתי ומדעי־טכנולוגי של הגליל וחיזוק התיאום בין משרדי הממשלה לבין הגופים הפועלים בשטח.

דילוג לתוכן