לצפייה בהישגי תקווה חדשה במושב החורף

תקווה לכולם

רקע

בחברה הערבית ויתר המיעוטים טמון פוטנציאל אנושי אדיר וחובתנו להמשיך כדי למצותו. תקווה חדשה תפעל להגדיל את ההשקעה הממשלתית באוכלוסייה הערבית ובמיעוטים כדי לסגור את הפערים בתחומי החיים השונים אל מול האוכלוסיה היהודית. זהו אינו רק צעד הכרחי לשיפור רמת החיים שלהם, להעמקת שילובם ולהגדלת הפריון במשק, זהו גם ציווי מוסרי העולה גם מערכי מגילת העצמאות אשר על יסודה הוקמה ישראל כמדינת לאום יהודית המקיימת שוויון גמור לכל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין.

צירי פעולה מרכזיים:

1. מלחמה באלימות ובפשיעה במגזר הערבי

בשנת 2020 נרצחו בחברה הערבית 113 אזרחים, אלו מצטרפים ליותר מ-1200 אזרחים שנרצחו בחברה הערבית מאז תחילת שנות האלפיים. אנו נכריז מלחמה על ארגוני הפשיעה בחברה הערבית ובכלל, תוך הקצאת משאבים מיוחדת לנושא, ונפעל לצמצום מקרי האלימות באמצעות אכיפה בלתי מתפשרת. נפתח במבצע מיוחד שבמהלכו נאתר את מוקדי הפשיעה ונחמיר את הענישה והאכיפה. במסגרת זו תתוגבר פעילות השיטור הקהילתי ביישובים הערביים באמצעות שיתוף פעולה עם האוכלוסייה המקומית. 

בנוסף, נצא למבצע שמטרתו איתור ואיסוף כל הנשק הבלתי חוקי עד לסוף 2021. חלקו הראשון של המבצע יכלול החזרה מרצון ללא הליך פלילי. החלק השני יכלול אכיפה מחמירה נגד מי שלא ימסור בשלב הראשון. נחוקק חוק לקביעת עונשי מינימום על מחזיקים וסוחרים בנשק בלתי חוקי.

2. קידום חוק השוויון

בהמשך להצעת החוק שהגישו ח”כ גדעון סער וח”כ צבי האוזר, נעגן את הזכות לשוויון הפרט בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כצעד שיחזק את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .יובהר, כי בתיקון שיוכנס אין כל פגיעה באופייה ובזהותה של ישראל כמדינה יהודית והוא בא לבסס את עיקרון השוויון בין אזרחיה בזכויות הפרט – שוויון אזרחי ולא שוויון לאומי.

3. פתרונות בתחום התכנון והבנייה

נבנה מסלול ירוק לאישור תכניות מתאר ובנין ערים לרשויות ערביות, בדואיות, דרוזיות, נוצריות וצ’רקסיות, מתוך מטרה לקדם פתרונות למצוקת הדיור הקשה הקיימת במגזרי המיעוטים. נעשה זאת בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות. עם השלמת התכנון ולאחר מתן ההזדמנות לבנות לפי חוק, נגביר את האכיפה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה. 

4. השקעה בתשתיות ושירותים

נשפר את התשתיות העירוניות ביישובים הערבים והדרוזים ונדאג להקים אזורי מסחר ותעשייה בתוך היישובים. נשפר את הנגישות הפיזית לישובים הערבים ובפרט את התחבורה הציבורית. כמו כן, נפעל להנגשת שירותי הבריאות ביישובים הערבים, ובמיוחד טיפול לגיל הרך ולאזרחים הוותיקים. 

5. שילוב האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה הישראלי

נשקיע משאבים מיוחדים בתחום החינוך עם דגש על החינוך הטכנולוגי ובאמצעות פיתוח מערך הכשרות מקצועיות ייחודי אשר יעניק לאוכלוסיה הערבית סיכוי טוב יותר להשתלב בשוק התעסוקה. כמו כן, נדאג לקידום מעמדן החברתי של נשים בחברה הערבית באמצעות עידוד שילובן בתעסוקה על ידי מתן תמריצים למעסיקים. 

6. פיתוח אזורי תעשיה

נפעל לקדם וליישם תכנית רב שנתית לפיתוח מרכזי תעשיה בערים וביישובים ערביים, בדואיים ודרוזיים ברחבי הארץ. 

7. קידום שירות אזרחי או שירות לאומי

נגדיל את מספר התקנים המוקצים למסיימי התיכונים הערביים לטובת שירות אזרחי או לאומי ונעודד את השתלבותם בשירות האזרחי.  

8. חיזוק החינוך הבלתי פורמלי

נעודד ונתקצב פעילות של החינוך הבלתי פורמלי על מנת לקדם את הנוער במגזרי המיעוטים ונרחיב את היצע החוגים, תנועות נוער, מתנ”סים ועוד. 

דילוג לתוכן