לצפייה בהישגי תקווה חדשה במושב החורף

תקווה לאנשים עם מוגבלות

רקע

הערבות ההדדית היא אבן יסוד בתפיסת עולמה של ‘תקווה חדשה’. אנו רואים חשיבות יתרה בשינוי המודעות בחברה כלפי אוכלוסייה זו ובמאבק על זכותם לחיות ברווחה ובכבוד. אנו נפעל לכך שכל אדם עם מוגבלות ימצה את זכויותיו באמצעות מדיניות, חקיקה ותקציבים מתאימים אשר יספקו את הכלים להשתלבות מלאה ותורמת בחברה.

צירי פעולה מרכזיים:

1. הנגשת המידע ומימוש זכויות תחת קורת גג אחת

כיום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות מפוזרות תחת משרדים שונים. מציאות זו מקשה במימוש הזכויות המגיעות להם. אנו נאחד את כלל המענים וננגיש את המידע החיוני לאנשים עם מוגבלות תחת קורת גג אחת. כך נקצר תהליכים, נסיר מכשולים בירוקרטיים ונסייע במימוש ומיצוי הזכויות. בנוסף לכך נגדיר בחוק זמני גג לטיפול בזכויות אלה.  

2. העלאת קצבאות הנכות

החוק להעלאת קצבאות הנכות נכנס לתוקף ב-2018 והיה אמור לכלול ארבע פעימות עד 2021.
למעט הפעימה הראשונה, אף אחת מהפעימות הבאות לא עוגנה בחוק ובתקציב המדינה. הדבר גרם לכך שבמהלך משבר הקורונה הקצבאות לא עודכנו כמובטח וניתנו כמענקי אד-הוק בלבד.
אנו נגיש מתווה לממשלה ונשלים את החקיקה המתבקשת במהירות כדי להעמיד את גובה הקצבאות כפי שנקבע בחוק משנת 2018 ונצמיד אותן לשכר הממוצע במשק.

3. בתי ספר מכילים

בתי הספר המכילים מהווים נדבך חשוב בבניית חברה מתוקנת, בה יש משמעות ומקום לכולם. אנו נעודד הרחבה של בתי הספר המכילים המהווים מודל לשילוב ראוי של תלמידים עם מוגבלות ואוכלוסיות מגוונות.

4. הכשרות מקצועיות ויצירת מקומות תעסוקה מותאמים

המדינה מציעה הכשרות מקצועיות מותאמות שנבנו באופן ייעודי עבור אנשים עם מוגבלות. יחד עם זאת, במקרים רבים ההכשרות מועטות ואינן תואמות לצרכים השונים. אנו נקים מערך הכשרות מקצועיות שתואמות לצרכים של אנשים עם מוגבלות ומותאמות לשוק העבודה הנוכחי. בנוסף, נעודד יוזמות פרטיות ליצירת מקומות תעסוקה שמותאמים לאנשים עם מוגבלות.

5. שינוי 'חוק לרון'

‘חוק לרון’ נועד להפוך יציאה לעבודה לכדאית יותר עבור מקבלי קצבת נכות כללית. עם זאת, בצורתו הנוכחית הוא מעמיד מחסום פסיכולוגי שמקשה על אנשים עם מוגבלות לוותר על הקצבה ולצאת לשוק העבודה. נפעל לשינוי הנוסחה כך שתעודד בצורה אפקטיבית יציאה לעבודה.   

6. מסלולים ירוקים להתאמת מקומות העבודה

למעסיק אסור להפלות אדם בשל מוגבלותו. במקרה שנדרשות התאמות לצרכיו של העובד, המעסיק מחויב לבצען והמדינה משתתפת במימון ההתאמות. בפועל הסיוע של המדינה אינו אפקטיבי כיוון שהוא ניתן כהלוואה מותנית שרק כעבור שנה הופך למענק. בשל כך מעסיקים רבים נמנעים מלהעסיק אנשים עם מוגבלות. אנו נסייע במימון התאמת מקומות העבודה ונקדם מסלול ירוק ומהיר למעסיקים בקבלת המענק למימון ההתאמות.

7. הנגשת המרחב הציבורי

אזורים ציבוריים רבים הונגשו בשנים האחרונות. עם זאת, ההנגשה עדיין רחוקה ממימוש ראוי. מצב זה פוגע באיכות החיים של אנשים עם מוגבלות. אנו נקדם הנגשה מקסימאלית של שירותים ציבוריים ומקומות לציבור אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים: תרבות ופנאי, בריאות, חינוך ועוד. 

8. פעילות בשעות הפנאי

אחד האתגרים המשמעותיים להורים לילדים עם מוגבלות היא פעילות עבור ילדיהם בשעות שאחרי הלימודים, כגון: תנועות וארגוני נוער, מתנ”סים וחוגים. אנו נתמוך ונעודד יוזמות וארגוניים חברתיים אשר נותנים מענה לילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הלא פורמלי. 

9. עדכון מבחן ההכנסה

אנו נעדכן את מבחן ההכנסה המונע מאלפי נכי צה”ל להשתקם כלכלית. כך נחזיר חלק גדול מנכי צה”ל למעגל התעסוקה ולתרומה לחברה.

10. חקיקת חוק בתי הלוחם

אנו נחוקק ונתקצב את ‘חוק בתי הלוחם’ שיבטיח את פעילות ‘בתי הלוחם’ ברחבי הארץ. ‘בתי הלוחם’ מקיימים תהליכי שיקום וטיפול למען בריאותם הפיזית והנפשית של עשרות אלפי נכי צה”ל וחשיבותם רבה.

דילוג לתוכן