לצפייה בהישגי תקווה חדשה במושב החורף

יהדות התפוצות

רקע

ישראל והקהילות היהודיות בתפוצות מחוברות דרך לאום, דת, היסטוריה ועתיד משותף. לקשר עם יהודי התפוצות יש משמעויות רבות. בחזון הציוני של מדינת ישראל ישנה מחויבות עמוקה לביטחונו של העם היהודי בכל רחבי העולם, ומחויבות להוות בית לכלל יהודי העולם. למעלה מזאת, הקשר עם יהדות התפוצות הוא גם נכס לביטחון הלאומי של מדינה ישראל ויש לשמור עליו ככזה ולטפחו. 

‘תקווה חדשה’ תשקם ותעמיק את הקשרים עם קהילות יהודיות בתפוצות, בדגש על הקהילה היהודית בארצות הברית. אנו רואים ביהודי התפוצות שותפים בכל דיון העוסק בעתיד העם היהודי וחוסנה של מדינת ישראל, ונדאג שיתקיים דיאלוג עם נציגי התפוצות בנושאים אלו. 

צירי פעולה מרכזיים:

1. חיזוק הקשר התרבותי, הזהותי והאישי בין ישראל לתפוצות

נחזק את החינוך היהודי, הוראת עברית ותנועות הנוער בתפוצות. כמו כן, נרחיב את חילופי המשלחות וקשרי הגומלין בין ישראלים ליהודים בתפוצות.

2. חיזוק ותמיכה במנהיגי יהדות התפוצות והענקת גיבוי אל מול תופעות אנטישמיות

מדיניות החוץ של ישראל תשים דגש רב על ביטחונם של יהודי העולם במדינות השונות. המלחמה באנטישמיות היא עניינה של מדינת ישראל ויש לדאוג לקיום קהילות יהודיות חזקות החיות בבטחה ברחבי העולם. ישראל תתמוך במנהיגים ותשתף פעולה עם רשויות ומוסדות מקומיים ברחבי העולם, במאבק בתופעות אנטישמיות ובשמירה על ביטחון היהודים במדינותיהם.

3. הרחבת מפגשים בין ישראלים ויהודים מעבר לים

למפגשים בין ישראלים ליהודי התפוצות תפקיד מרכזי בחיזוק הקשר וחיזוק הזהות היהודית בשני הצדדים. אנו נמשיך בקידום תוכניות ‘תגלית’, ‘מסע’ ופרויקטים נוספים המביאים יהודים להיכרות קרובה עם ישראל ונעודד גם מיזמי ‘תגלית הפוכה’ – מסעות של צעירים ישראלים לקהילות בתפוצות.

4. הקמת קרן ערבות הדדית

נפעל להקים קרן עבור קהילות יהודיות במצוקה. הקרן תפעל באופן שוטף ובעיתות חירום במידת הצורך. לקרן יוזרמו תקציבי מדינה ותרומות מישראלים ויהודים מהעולם והיא תבטא את הערבות ההדדית היהודית העולמית. 

דילוג לתוכן