לצפייה בהישגי תקווה חדשה במושב החורף

תקווה להורדת יוקר המחיה

רמת החיים של הצרכן נקבעת לפי יכולת הקניה שלו. ישראל יקרה ב-22% יותר מהממוצע במדינות המפותחות, ולכן האזרח הישראלי חי ברמת חיים נמוכה מזו של יתר האזרחים במרבית המדינות המפותחות. ישראלים רבים אשר עובדים לפרנסתם אינם מצליחים לממן את מחייתם בכבוד וזו מציאות שמחובתנו לתקן. 

‘תקווה חדשה’ תפעל להעלאת רמת החיים של הישראלים בכל שכבות האוכלוסיה, דרך הורדת יוקר המחיה , בין היתר בתחומים הבאים:

כדי להוזיל את סל הצריכה אנו נפעל לצמצום כוחם של המונופולים הגדולים בשוק המזון ונמנע מהם את האפשרות לחסום תחרות. במקביל נדאג שכל יזם יוכל להפוך ליבואן ולייבא ארצה מוצרים שיוזילו את הסל לצרכן, תוך עמידה בתקינה האירופאית. המשמעות תהיה פתיחת השוק לתחרות, צעד אשר יוביל להורדת מחירים תוך שמירה על בריאות הציבור.

נסגור את תאגידי המים ברשויות המקומיות.

רשויות שירצו להמשיך להפעיל את תאגידי המים יוכלו לעשות כן תחת מנגנון איחוד תאגידים. ביטול התאגידים ברשויות שיבחרו בכך, יביא באופן מעשי לביטול המע”מ על המים באותן רשויות, ובכך יוזלו תעריפי המים בכ-17%.

3. "רשות המזון הישראלית"

על מנת לפתור את הבירוקרטיה הכרוכה ביבוא מוצרי צריכה ומזון מחו”ל, נרכז את כל הסמכויות הרלוונטיות תחת רשות יבוא אחת: רשות המזון הישראלית. הרשות החדשה תהיה גרסה ישראלית ל-FDA האמריקני, דבר שייצור אחידות ליבואנים לגבי הרגולציה הרלוונטית והוזלה לצרכן.

4. רפורמה דיגיטלית בתחום הבנקאות

ענף הבנקאות בישראל מאופיין ברמת ריכוזיות גבוהה ובכוח שוק עודף. כוח זה מופעל על ידי המערכת הבנקאית כלפי משקי בית ועסקים קטנים ובינוניים. כדי שהצרכנים יוכלו ליהנות מתנאים טובים יותר ללא תלות בבנק בו מתנהל חשבון העו”ש, אנו נפעל ליישום רפורמת “שטרום”, הכוללת בתוכה הגברת תחרות בשוק השירותים הבנקאיים והפיננסיים ויצירת סביבת אשראי תחרותית יותר.

5. חשמל וגז

נפחית 25% ממחיר החשמל בתוך 4 שנים, על ידי שינוי תעריפי הגז והחשמל בעת חידוש הסכמי הגז מול יצרני הגז. בנוסף, נמשיך ונרחיב את הרפורמה בחברת החשמל עד ליצירת שוק תחרותי בין ספקי חשמל פרטיים ובעזרת רשת החשמל הארצית. 

6. שיפור השירות בדואר ישראל

חווית המשתמש של האזרח הבא במגע עם שירותי הדואר בישראל איננה משביעת רצון. לכל אזרח במדינת ישראל מגיע שירות דואר יעיל וחווית שירות ברמה גבוהה. אנו נרחיב את התחרות הדואר בתחומי החלוקה ובשירותי הדואר הבסיסיים. נפעל לשיפור שירותי הדואר תוך קביעת מדדים למהירות מסירת דברי דואר ונעודד מתחרים נוספים להיכנס לענף הדואר. כך נייצר איזון בשליטה של דואר ישראל על השוק הישראלי ונייעל את השירות לאזרח.

7. קידום 'סל מוצרים בריא'

מזה עשרות שנים שמוצרי המזון בפיקוח נמכרים במחיר מסובסד. אולם ברשימה קיימים מוצרים לא בריאים שלא עונים להגדרות של סל מזון בריא. כך למשל לחם לבן מסובסד בזמן שלחם מלא לא. אנו נעדכן את סל המזון, כך שיעמוד בקנה אחד עם המגמה ההולכת וגוברת של צריכת מזון בריא.

8. ייעול וחיזוק הרשות להגנת הצרכן

הרשות להגנת הצרכן היא הגוף האחראי לשמירת הזכויות של הצרכנים. אנו נפעל לייעול גוף זה, מתוך שאיפה לשיפור השירות הניתן לצרכן. במקביל אנו נרחיב את הסמכות של הרשות ואת יכולתה להעניש עסקים שעברו על חוק הגנת הצרכן. בפרט אנו נפעל להקמת מחלקה ייעודית בתוך הרשות שתטפל באזרחים ותיקים ותגן עליהם  מפני תופעת של ניצול קשישים.

9. טיפוח וחינוך להתנהגות צרכנית נבונה

נפעל להכניס לתכנית הלימודים בבתי הספר תכנים העוסקים בחינוך פיננסי ובצרכנות נבונה. בני הנוער שרכשו השכלה פיננסית בסיסית יוכלו לסגל לעצמם הרגלים נכונים ולהבין טוב יותר כיצד לנהל תקציב צריכה ביום-יום. כך נוכל לייצר מוביליות חברתית, לצמצם פערים ולפתח חוסן כלכלי בקרב השכבות החלשות.

דילוג לתוכן